088 022 53 50 info@chemfeed.nl

Chemische resistentie

Klik hier om een PDF-bestand te downloaden van de Chemical Resistance Guide samengesteld door Griffco Valve.

Deze grafiek is samengesteld uit verschillende bronnen en wordt als algemeen hulpmiddel aangeboden. Hoewel de hierin uiteengezette informatie te goeder trouw wordt gepresenteerd en waarvan wordt aangenomen dat deze correct is op de datum van uitgifte, geeft Griffco Valve Inc. geen garantie of verklaring met betrekking tot de volledigheid of juistheid daarvan, en wijst alle aansprakelijkheid af voor verlies of schade als gevolg van gebruik of vertrouwen op alle informatie, aanbevelingen of suggesties hierin. Elke gemaakte selectie valt onder de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker.

Online Tools

Klik om naar de FLW-materiaalcompatibiliteitsdatabase te linken